Termenii si conditiile

empireo-cosmetics.ro

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Acești termeni și condiții ai SC TAILORCORE ONLINE SRL, cu sediul în Arad, str. Horia nr. 7,corp A, ap. 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J02/1037/2014, (denumită în continuare ”empire-cosmetics.ro” sau ”Vânzătoarea”) reglementează, în conformitate cu Art. 1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractuale care decurg din sau pe baza contractului de cumpărare încheiat între Vânzătoare și Cumpărător prin intermediul magazinului internet al Vânzătoarei: www.empireo-cosmetics.ro

1.2. Un cumpărător este un consumator sau un antreprenor (denumit în continuare “Cumpărător”)

1.3. Un consumator este orice persoană care încheie un contract sau are legături de orice fel cu Empireo Cosmetics în afara domeniului de activitate sau profesiei (denumit în continuare ”Consumatorul”)

1.4. Un antreprenor este o persoană fizică și o persoană care în mod independent și în numele său și pe răspunderea sa desfășoară o activitate comercială profitabilă sau care, în mod similar, intenționează să acționeze în mod continuu în scopul obținerii unui profit. În scopul protecției consumatorului, un antreprenor va fi de asemenea, orice persoană care încheie un contract care are legătură cu propriile sale activități comerciale, de fabricație sau similare sau care este legată de exercitarea profesiei sale sau o persoană care acționează în numele sau pe seama unui antreprenor. În sensul acestor Termeni și Condiții, un antreprenor va fi o persoană care acționează în conformitate cu fraza anterioară în cadrul activității sale comerciale (denumit în continuare ”Antreprenorul”).

1.5. Relațiile de afaceri dintre Vânzătoare și un Cumpărător care nu este un consumator final vor fi guvernate de condiții stabilite separate. Acest lucru înseamnă că Vânzătoarea poate refuza în mod unilateral să încheie un contract de cumpărare. Vânzătoarea va informa Cumpărătorul cu privire la acest lucru, în scris, la adresa de e-mail inclusă în comandă.

1.6. Dispozițiile care diferă de Termeni și Condiții pot fi convenite într-un contract de cumpărare. Înțelegerile divergente din contractul de cumpărare vor prevala asupra dispozițiilor din Termeni și Condiții.

1.7. Vânzătoarea poate modifica sau completa în mod rezonabil Termenii și Condițiile. Acest lucru nu va afecta drepturile și obligațiile aplicabile în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și Condițiilor.

1.8. Orice relații și posibile litigii care decurg dintr-un contract de cumpărare încheiat în conformitate cu acești Termeni și Condiții vor fi soluționate exclusiv în conformitate cu legislația Romaniei și cu instanțele competente din Romania. Prin intermediul unui contract de cumpărare, Vânzătoarea se obligă să livreze Cumpărătorului obiectul achiziției, permițându-i să obtina dreptul de proprietate, iar Cumpărătorul se angajează să preia obiectul cumpărării și să plătească Vânzătoarei prețul de cumpărare.

1.9. La plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă faptul că a luat cunoștință de acești Termeni și condiții înainte de a încheia contractul și confirmă în plus acordul său cu acesta, în versiunea în vigoare la momentul plasării comenzii.

 1. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CUMPĂRARE

2.1. Prezentarea produselor în magazinul online www.empireo-cosmetics.ro  este doar informativă iar Vânzătoarea nu are obligația de a încheia un contract în legătură cu aceasta.

2.2. O comandă plasată de Cumpărător prin intermediul magazinului online www.empireo-cosmetics.ro sau prin e-mail la adresa de e-mail empireoromania@gmail.com va reprezenta o ofertă de cumpărare de la Vânzătoare. Vânzătoarea trebuie să confirme fără întârziere primirea comenzii la adresa de e-mail a Cumpărătorului inclusă aici (cu excepția comenzilor telefonice, unde confirmarea va fi făcută în timpul apelului,) iar această confirmare nu inseamna o acceptare a ofertei sau o încheiere a unui contract de cumpărare de către Cumpărător.

2.3. Cumpărătorul poate să anuleze, și anume să-și retragă oferta de cumpărare, fără penalități, până la livrarea bunurilor. Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătoarea cu privire la anularea comenzii la adresa de e-mail a Vânzătoarei: empireoromania@gmail.com sau telefonic la numarul 0775 200 236.

2.4. Contractul de cumpărare este încheiat la acceptarea ofertei de a încheia un contract de cumpărare de către Vânzătoare; trimiterea bunurilor Vânzătoarei către Cumpărător sau acceptarea expresă a Vânzătoarei prin e-mail va fi, de asemenea, considerată acceptare.

2.5. Prețul bunurilor și serviciilor (de ex. taxe poștale) enumerate pe site-ul web sunt în LEI și au TVA inclus.

2.6. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor  de comunicare la distanță pentru a încheia contractul de cumpărare. Costurile suportate de Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu contractul de cumpărare (conexiune la internet, apeluri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător.

2.7. Contractul de cumpărare va fi încheiat în limba romana și nu va fi pus la dispoziția terților.

 

 1. TERMENI DE PLATĂ

3.1. Cumpărătorul poate plăti prețul bunurilor și costurile asociate livrării acestora, astfel cum este prevăzut în contract, după cum urmează:

Metodele de plată:

Plata personală      – puteti plăti în numerar la depozit produsele comandate online

Plata prin ramburs – platiti produsele direct la curier, în momentul livrării,

Plata online             – platiti direct cu cardul

3.3. La încheierea contractului de cumpărare, Cumpărătorul acordă Vânzătoarei consimțământul de a-i procesa informațiile până când Cumpărătorul retrage acest consimțământ în scris. Informațiile de contact furnizate în comanda Cumpărătorului vor servi exclusiv în scopurile Vânzătoarei și nu vor fi furnizate terților, cu excepția procesatorilor de plată.

3.4. Portalul standard de plată se va deschide în timpul primei plăți online cu cardul, moment în care Cumpărătorul va introduce informațiile privind cardul de plată și informațiile solicitate de sistemul de verificare 3-D, asigurând cel mai înalt grad posibil de securitate. Datele cardului vor fi stocate de bancă. În cazul unei noi achiziții făcute de un plătitor înregistrat (Cumpărător), va apărarea doar o notificare scurtă, ”plata în curs de desfășurare” după confirmarea comenzii, fără ca plătitorul înregistrat (Cumpărătorul) să fie redirecționat către portalul de plată, iar interfața www.empireo-cosmetics.ro va afișa rezultatele plății.

3.5. Împreună  cu bunurile, Vânzătoarea va trimite Consumatorului factura aferenta comenzii.

 1. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA BUNURILOR

4.1. Costurile poștale și de manipulare vor fi acoperite de Cumpărător în conformitate cu metoda selectată în timpul comenzii. Aceste costuri sunt supuse prețurilor listate pe site-ul magazinului la www.empireo-cosmetics.ro

4.2. În cazul în care Vânzătoarea este obligată contractual să livreze bunurile într-un loc desemnat în comandă de către Cumpărător, Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul va verifica integritatea ambalajului și va notifica imediat transportatorul în caz de defecțiuni sau deteriorare. În cazul în care se constată că pachetul a fost manipulat în vreun fel care indică o intruziune neautorizată în expediere, Cumpărătorul poate refuza preluarea mărfii.

4.3.În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, bunurile trebuie livrate în mod repetat sau într-o manieră  diferită de cea inclusă în comandă, Cumpărătorul va suporta cheltuielile suplimentare aferente.

 

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACT

5.1. Un consumator, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti, se poate retrage din contract, fără a prezenta nici un motiv, în termen de patrusprezece (14) zile de la primirea bunurilor. Retragerea va fi trimisă în această perioadă către Vânzătoare prin adresa de e-mail empireoromania@gmail.com sau în scris la următoarea adresă a Vânzătoarei: SC TAILORECORE ONLINE SRL, Arad, str. Horia nr. 7, corp A, ap 5. Consumatorul poate utiliza un formular de reclamatii furnizat de Vânzătoare.

5.2. În cazul retragerii, contractul de cumpărare va fi nul și neavenit. Bunurile vor fi returnate Vânzătoarei în termen de patrusprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract, acesta va suporta cheltuielile legate de returnarea bunurilor (de ex. transportul), chiar dacă nu este posibilă returnarea bunurilor prin poșta obișnuită, având în vedere natura lor.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare, Vânzătoarea va restitui Consumatorului banii, în termen de patrusprezece (14) zile de la retragerea Consumatorului, în același mod în care au fost trimise sumele, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Cumpărătorul, ceea ce nu trebuie să ducă la alte costuri suplimentare pentru Vânzătoare. Vânzătoarea nu este obligată să restituie Consumatorului banii înainte ca mărfurile să fie returnate sau înainte ca, Cumpărătorul să dovedească că bunurile au fost trimise Vânzătoarei.

5.4. In conformitate cu  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014, Vanzatoarea ramburseaza sumele mentionate folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Vanzatoarea nu este obligata sa ramburseze costurile suplimentare in cazul in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard oferita de profesionist.

Cu exceptia cazului in care profesionistul s-a oferit sa recupereze el insusi produsele, in cazul contractelor de vanzare, Vanzatoarea poate amana rambursarea pana la data receptionarii produselor care au facut obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform careia acesta a trimis produsele catre profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

5.5. Consumatorul are în vedere că, în conformitate cu prevederile  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014, nu se poate, printre altele, să se retragă dintr-un acord:

 1. a) în cazul bunurilor livrate care au fost modificate la solicitarea Consumatorului sau pentru acesta (producție personalizată);
 2. b) în cazul bunurilor care sunt perisabile, precum și bunurile care, odată livrate, au fost amestecate irevocabil cu altele;
 3. c) în cazul bunurilor in recipiente închise care au fost deschise de Consumator și, din motive sanitare, nu pot fi returnate;

5.6. Consumatorul are în vedere că, în cazul în care va restitui bunurile deteriorate, uzate sau consumate parțial, Vânzătoarea are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat bunurilor și poate să solicite unilateral acest drept față de cumpărător cu privire la restituirea prețului de cumpărare.

5.7. În cazul în care împreună cu bunurile a fost livrat și un cadou, iar contractul privind cadoul a fost încheiat cu condiția ca retragerea Cumpărătorului din contractul de cumpărare să anuleze contractul menționat, Cumpărătorul este obligat să returneze cadoul împreună cu bunurile.

5.8. Antreprenorii se pot retrage din contractul de cumpărare în cazul în care Vânzătorul încalcă grav contractul, în conformitate cu prevederile Codului civil.

5.9. Vânzătoarea se poate retrage din contractul de cumpărare în orice moment până la momentul livrării către Cumpărător. Într-un astfel de caz, Vânzătoarea va informa Cumpărătorul prin adresa de e-mail inclusă în comandă și va restitui prețul de achiziție fără întârzieri nejustificate.

 

 1. DREPTURI ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII DEFECTUOASE

6.1. Vânzătoarea este responsabilă cu asigurarea faptului că bunurile la livrare nu sunt defecte și că, în momentul preluării lor de către Cumpărător:

 1. a) bunurile au proprietățile convenite de părți și, în cazul în care nu există astfel de aranjamente, că au proprietățile descrise de către Vânzătoare și așteptate de către Cumpărător, având în vedere natura mărfurilor și pe baza publicității acestora;
 2. b) bunurile sunt adecvate pentru utilizările prezentate de către Vânzătoare sau pentru utilizările comune pentru aceste bunuri;
 3. c) calitatea sau design-ul mărfurilor corespund eșantionului sau șablonului contractual, în cazul în care calitatea sau design-ul au fost stabilite pe baza unui eșantion sau a unui șablon contractual;
 4. d) bunurile sunt în cantitatea, măsura sau calitatea corespunzătoare;
 5. e) bunurile sunt conforme cu cerințele legale.

6.2. Prevederile secțiunii 6.1 nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic cu defecte pentru care s-a convenit un preț mai mic. Pentru bunurile uzate cu defecte care corespund gradului de utilizare sau uzură a bunurilor prezentate la preluarea de către Cumpărător sau care decurg din natura bunurilor.

6.3. Drepturile Cumpărătorului față de executarea defectuoasă includ defectele pe care bunurile le au deja la preluarea de către Cumpărător. În cazul în care se constată o defecțiune în termen de șase (6) luni de la preluare, mărfurile vor fi considerate defecte la preluare.

6.4. Cumpărătorul poate revendica dreptul față de executarea defectuoasă împotriva defecțiunilor produselor de consum care apar în termen de douăzeci și patru (24) de luni de la preluare, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Totuși, acest lucru nu se aplică:

 1. a) bunurilor vândute la un preț mai mic cu defecte pentru care s-a convenit prețul mai mic;
 2. b) la uzura care rezultă din utilizarea normală;
 3. c) la bunurile uzate cu defecte care corespund gradului de utilizare sau uzură a bunurilor prezentate la preluarea de către Cumpărător sau care rezultă din natura bunurilor; sau
 4. d) dacă este evident din natura bunurilor.

6.5. Cumpărătorul poate revendica dreptul față de executarea defectuoasă pentru defecțiuni la produsele de consum care apar în termen de douăzeci și patru (24) de luni, cu excepția cazului în care pe produs este indicată o dată de utilizare; caz în care perioada se reduce la data indicată pe ambalaj. Pe de altă parte, în cazul în care Vânzătoarea oferă o garanție extinsă asupra bunurilor, de ex. treizeci și șase (36) de luni, Cumpărătorul poate revendica dreptul față de executarea defectuoasă în cadrul acestei garanții extinse.

6.6. Dreptul împotriva executării defectuoase nu se va aplica în cazul în care Cumpărătorul era conștient că mărfurile au fost defecte înainte de preluare sau dacă el/ea a cauzat defectul.

6.7. În cazul în care executarea defectuoasă încalcă grav contractul, Cumpărătorul are dreptul:

 1. a) la remediere prin livrarea de bunuri noi, fără defecte sau prin livrarea bunurilor lipsă;
 2. b) la remediere prin repararea bunurilor;
 3. c) la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție;
 4. d) să se retragă din contract.

6.8. Cumpărătorul va informa Vânzătoarea care dintre drepturi le-a ales atunci când notifică Vânzătoarea cu privire la defect sau fără întârzieri nejustificate după notificarea Vânzătoarei cu privire la defect. Alegerea nu poate fi schimbată fără consimțământul Vânzătoarei.

6.9. Cumpărătorul își va revendica dreptul împotriva executării defectuoase la următoarea adresă: SC TAILORCORE ONLINE SRL, cu sediul în Arad, str. Horia nr. 7,corp A, ap. 5.

6.10. Momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile defecte de la Vânzătoare se consideră momentul în care drepturile împotriva performanței defectuoase intră în vigoare.

6.11. În cazul unui litigiu între Consumator și Vânzătoare, Consumatorul poate, de asemenea, să utilizeze o metodă alternativă de soluționare a litigiilor.

6.12. Înainte de a trece la o soluție alternativă sau la un alt tip de soluționare a litigiilor, empireo-cosmetics.ro recomandă Cumpărătorului să utilizeze contactul pentru a rezolva reclamațiile și orice altă problemă.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI SECURITATEA

7.1. Vânzătoarea declară că toate datele personale vor rămâne confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul contractului cu Cumpărătorul și al evenimentelor de marketing ale Vânzătoarei (adică acelea efectuate cu partenerii contractuali ai Vânzătoarei) și că datele nu vor fi publicate în alt fel, sau furnizate terților etc., cu excepția situațiilor asociate distribuirii sau plății pentru bunurile comandate (nume, numere de cont și adrese de livrare) sau evenimente speciale de marketing. Vânzătoarea trebuie să acționeze astfel încât să nu se încalce obiectul drepturilor privind datele, în special dreptul la demnitatea umană, și să asigure protecția împotriva intrării neautorizate în viața privată a subiectului datelor. Datele personale pe care Cumpărătorul le furnizează în mod voluntar în scopul comenzii și evenimentelor de marketing ale Vânzătoarei vor fi colectate, procesate și stocate în conformitate cu legislația aplicabilă din Romania, în special Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

7.2. Cumpărătorul acordă Vânzătoarei consimțământul său de a colecta și procesa aceste date personale în scopul încheierii și procesării contractului de cumpărare și a evenimentelor de marketing ale Vânzătoarei (în special, trimiterea de informații comerciale), până în momentul în care retragerea scrisă a consimțământului Cumpărătorului este trimisă la următoarea adresă a  SC TAILORCORE ONLINE SRL, cu sediul în Arad, str. Horia nr. 7,corp A, ap. 5. În acest scop, respectarea cerinței pentru o declarație scrisă va fi de asemenea îndeplinită dacă este primită în format electronic la empireocosmetics@gmail.com. Consumatorii au dreptul să solicite în orice moment, modificarea sau ștergerea datelor lor personale din bazele de date ale Vânzătoarei.

7.3. Următoarele date sunt solicitate clienților în timpul procedurilor reclamațiilor: nume, prenume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, semnătura sau semnătura electronica. Toate aceste date vor fi prelucate exclusiv în scopul soluționării reclamației și în conformitate cu  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.4. În scopul prevenirii infracțiunilor, a concurenței neloiale și a minimizării daunelor, empire-cosmetics.ro își rezervă dreptul de a respinge o comandă plasată de Cumpărător de la o adresă IP blocată, dacă această adresă se află pe lista neagră a Vânzătoarei. În cazul unei probleme cu o comandă, Cumpărătorul poate contacta empire-cosmetics.ro la următoarea adresă de e-mail: empireocosmetics@gmail.com